Handledarutbildning

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med bil har genomgått en introduktionsutbildning. Även eleven måste gå utbildningen. Nya regler har införts fr.o.m. den 1 september 2010.

ba-handledarutb