Krav

När ni går på utbildningen hos oss kommer vi att göra en ID-kontroll, ta därför med er ID, pass eller körkort. Både handledare och elev måste närvara hela utbildningen.

Handledaren

Handledaren måste vara minst 24 år och haft körkort för bil minst fem av de tio senaste åren. Handledaren bör även ha körvana och anses vara lämplig. Efter utbildningen skickar vi in uppgifter om er och att ni har genomfört kursen till Transportstyrelsen elektroniskt.

Eleven

Eleven måste vara 15 år och 9 månader för att få gå kursen. Eleven måste också närvara på utbildningen.

BA Handledarutb 50 Km/h