Priser

Handledarutbildning, 3 timmar inkl. material och fika - 690:-/deltagare (Lördagar + 100:-).

Spegel och skylt “Övningskör” - 100:-

Alla priser är inklusive moms.

Betalning

Sker till vårt BG-konto (427-1573) eller Swish (123 499 69 30) innan lektion eller kurs påbörjas. Glöm inte att ange namn/personnummer vid inbetalning till vårt BG-Konto. Pengar som blir över efter avslutad utbildning återbetalas utan ränta.

Återbud

Ska meddelas oss senast kl 13:00 dagen innan lektion/kurs, annars debiteras halva lektions/kurskostnaden.