Teoriutbildning

Teorin får du läsa i ditt egna tempo, hemma eller på skolan. Dagens datorprogram är så detaljerade och pedagogiska att det ger mer om eleven får sitta vid datorn och plugga, i stället för att lyssna på en lärare i flera timmar. I vårt teoripaket ingår böcker samt inlogg till aSTRa’s testfrågor.