BA Trafikskola

Utbildningar som gör skillnad

Ring och bokaKontakta oss

Riskutbildning 1&2 MC

Vi hjälper dig på bästa sätt att förverkliga din dröm

Risk 1

Riskutbildning del 1 är den teoretiska utbildningsdelen för MC

  • Riskfyllda beteenden
  • Trötthet
  • Alkohol och andra droger

För att bli godkänd måste du aktivt ta del i diskussionerna.

Risk 2

Riskutbildning del 2 består av verklighetsförankrade övningar som belyser riskerna med motorcykelkörning. Vi har noggrann genomgång av de risker som är förknippade med att man som MC-förare överskattar sin egen förmåga att hantera motorcykeln. Stor vikt läggs även på att diskutera kring farliga beteenden och vikten av ett bra samspel med övriga trafikanter. Vi kommer även att gå igenom vanliga olyckssituationer och vad man kan göra för att undvika att hamna i dessa situationer.

  • Hastighet
  • Säkerhet
  • Körning under särskilda förhållanden

Allmänt & Krav

Du måste kunna legitimera dig. Utan giltigt legitimation eller om du glömt legitimation får du inte genomgå kursen. Om någon inte uppfyller kraven för godkänd kurs kommer vi att meddela detta direkt samt berätta vad som måste förändras för att man ska uppnå ett godkänt resultat. Din kursavgift är då förverkad och ny avgift måste betalas vid nästa kurstillfälle. Efter genomförd utbildning meddelar vi transportstyrelsen vilka som blivit godkända.

VIKTIGT!

Läs detta innan du kommer till Torsvik:

För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. I början av passet måste du visa att du kan hantera din motorcykel på ett säkert sätt. Du ska till exempel klara av att:

  • utföra hårda accelerationer
  • bromsa från höga hastigheter
  • köra motorcykel självständigt

Anser kursansvarig att du inte har tillräckliga förkunskaper har denne rätt att av säkerhetsskäl avbryta din utbildning. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.

24

sep 2023

Riskutbildning 1 & 2 MC

08:00 - 12:00

Plats: Torsvik, Aditro Möbelvägen 21

Glöm inte giltig legitimation. Betalning sker via Swish eller BG innan kursen startar.

Välkommen!