Riskutbildning del 1

Välkommen att anmäla till vår riskutbildning del 1

Utbildningens innehåll syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteende/faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Efter genomförd utbildning ska eleven ha insikt om betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Utbildningen är utformad på ett sätt där eleverna ska reflektera och diskutera tillsammans för att bli godkända.

6
Februari

Riskutbildning del 1

15:00-18:30

Plats: Humlevägen 10

Vi bjuder på fralla och dryck. Glöm inte giltig legitimation. Betalning sker via swish eller BG innan

5
Mars

Riskutbildning del 1

15:00-18:30

Plats: Humlevägen 10

Vi bjuder på fralla och dryck. Glöm inte giltig legitimation. Betalning sker via swish eller BG innan

9
April

Riskutbildning del 1

15:00-18:30

Plats: Humlevägen 10

Vi bjuder på fralla och dryck. Glöm inte giltig legitimation. Betalning sker via swish eller BG innan

7
Maj

Riskutbildning del 1

15:00-18:30

Plats: Humlevägen 10

Vi bjuder på fralla och dryck. Glöm inte giltig legitimation. Betalning sker via swish eller BG innan

4
Juni

Riskutbildning del 1

15:00-18:30

Plats: Humlevägen 10

Vi bjuder på fralla och dryck. Glöm inte giltig legitimation. Betalning sker via swish eller BG innan